Αθαν. Ι. ΖΑΧΑΡΟΣ

Pic 1

 

"Τεχνικό - Ερευνητικό Γραφείο"

Δρ. Αθαν. Ι. Ζαχαρού

Γαύριο - Άνδρος

Τ.Κ. 84501

Τηλ. 2282072616

 

Λύσεις - (Υπο ενημέρωση...)

Προσφέρουμε λύσεις με υλικά νέας τεχνολογίας και καινοτόμες εφαρμογές με σκοπό την βέλτιστη απόδοση και την υψηλή ποιότητα σε συνάρτηση με το κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος. Αναλαμβάνουμε την μελέτη εφαρμογής ως την υλοποίηση των ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Προσφέρουμε την δυνατότητα υλοποίησης των έργων είτε μέσω δικών μας συνεργείων, είτε μέσω της επίβλεψης απο μέρους μας.

Θέρμανση-Ψύξη

Οι νεές εγκαταστάσεις θέρμανσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες άνεσης στο χώρο σε συνδυασμό σωστή λειτουργια, την ασφάλεια.

Οι προτάσεις μας για την θέρμανση ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη είναι:

 • Τυπικό καλοριφέρ με θερμαντικά σώματα, μονοσωλήνιο με πλήρη αυτονομία ανα ιδιοκτησία.
 • Ενδοδαπέδιο σύστημα, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με δροσισμό.
 • Θέρμανση-ψύξη με fan-coils, κεντρικό λεβητοστάσιο για την θέρμανση, ψύκτη νέρου για την ψύξη και δυνατότητα πλήρους αυτονομίας ανά χώρο.
 • Θέρμανση-ψύξη απο γεωθερμία με συνδυασμό fan-coils ή/και ενδοδαπέδιο σύστημα.
 • Υβριδικά συστήματα θέρμανσης με υποστήριξη από ηλιακή θέρμανση για μέγιστη εξοικονόμηση θέρμανσης.
 • Εγκαταστάσεις για θέρμανση πισίνας με συνδυασμό διαφορετικών πηγών ενέργειας.
 • Εγκαταστάσεις για θέρμανση θερμοκηπίου.
 • Εγκαταστάσεις για ζεστό νερό χρήσης με boilers σε συνδυασμό διαφορετικών πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, υγραέριο, ηλιακή) και την εγκατάσταση θέρμανσης.
 • Συστήματα διαχείρισης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης για πλήρη αυτονομία και αντιστάθμιση σε σχέση με την καιρικές συνθήκες. Εξασφάλιση σε μέγιστο βαθμό της οικονομικής λειτουργίας του συστήματος.

 

Κλιματισμός

 

Πισίνες

 

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις - Υδραυλικά Έργα

 

Πυρασφάλεια - Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση

Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή από εξειδικευμένα συνεργεία κάθε είδους εγκατάστασης πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης όπως:

 • Τοπικά συστήματα εφαρμογής για χώρους ηλεκτροστασίων/υποσταθμών και για φούσκες επαγγελματικών μαγειρείων.
 • Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων.
 • Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό, πυροσβεστικούς κρούνους/φωλίες, πυροσβεστικά συγκροτήματα.
 • Αυτόματες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης καταιονισμού με νερό (sprinklers).

 

Εγκαταστάσεις Υγραερίου

 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις