Αθαν. Ι. ΖΑΧΑΡΟΣ

Pic 1

 

"Τεχνικό - Ερευνητικό Γραφείο"

Δρ. Αθαν. Ι. Ζαχαρού

Γαύριο - Άνδρος

Τ.Κ. 84501

Τηλ. 2282072616

 

Το γραφείο μας

Το "Τεχνικό - Ερευνητικό Γραφείο" ιδρύθηκε στις αρχές του 2010 από τον Δρ. Αθανάσιο Ι. Ζαχαρό, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, με έδρα το Γαύριο της Άνδρου.

Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στην οικοδομή, στην βιομηχανία και στην έρευνα. Μας ενδιαφέρουν νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, ώστε ο πελάτης μας να είναι πάντα ενήμερος για όλες τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά. Στόχος μας είναι οι ποιοτικές υπηρεσίες και τα άρτια έργα που προσφέρουμε.

Παράλληλα συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες του χώρου ώστε να προσφέρονται αποτελεσματικές, γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις.

Το ερευνητικό τμήμα ασχολείται κυρίως με την υπολογιστική ρευστομηχανική (CFD) και παρουσιάζεται στο τμήμα Έρευνα

Σύντομο βιογραφικό


Δρ. Αθανάσιος Ι. Ζαχαρός

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ

Ενεργειακός Επιθεωρητής για Κτίρια, Λέβητες & Εγκ. Κλιματισμού

Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Τάξης Α' για τις κατηγορίες:

  • 9 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες)
  • 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).

Εκπαίδευση

2003-2007 Phd in Mechanical Engineering,
                The University of Manchester UK
                Title "The use of unsteady RANS in the computations of
                3-Dimensional flows in rotating cavities"
                Supervisors: Prof. H. Iacovides and Prof. B.E. Launder

2002-2003 MSc in Thermal Power and Fluids Engineering, UMIST UK

2002-1999 BEng in Mechanical Engineering, University of Hull UK